Onze Organisatie

De Koninklijke EHBO wordt, van afdeling tot landelijk Bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden. De ongeveer 500 Afdelingen zijn verenigd in een van de tien districten. Die Districten zorgen voor ondersteuning en faciliteren samenwerking. De Algemene Vergadering van de landelijke vereniging, jaarlijks gehouden in mei, bestaat uit afvaardigingen van deze districten.

De Verenigingsraad is het adviescollege voor het bestuur. Zij heeft een directe band met de districten en adviseert gevraagd en ongevraagd het landelijk bestuur. Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de landelijke Algemene Vergadering. Zij wordt ondersteund door het Landelijk Bureau.